Novinky

17.06.2020 00:57
Na venkovní nádrži byla nainstalována LPS dle projektu a provedena revize. Dále pak provedena elektroinstalace pro míchadle na nádrži a instalace slaboproudých měření výšky hladiny pomocí radarového a tlakového snímače a měření teplot v roztaveném tuku. A hlídání havarijního maxima.
17.06.2020 00:33
Osvětlení herny stolního tenisu v přísálí v objektu sokolovny Sadská pro oddíl stolního tenisu. Byla provedena montáž LED osvětlení na základě požadavku osvětlenosti dle pravidel pro soutěž ve stolním tenisu.
22.02.2019 02:03
Na této zakázce pro město Nymburk byla realizována výměna osvětlení z výbojkového na LED svítidla na základě výpočtu. Řešila se jak úspora energie, tak lepší osvětlenost herny. 
22.02.2019 01:42
Ve spolupráci s dodavatelem VS firmou Kadlec elektronika, instalujeme vyvolávací systémy. Foto z MÚ Mladá Boleslav.
22.02.2019 01:38
Realizace nového odběrného místa pro kostel v Hořátvi. Vystavění elektroměrového sloupku, nového přívodního vedení a výchozí revize.
22.02.2019 01:33
Realizace nového odběrného místa pro výrobní stroje firmy s nepřímím měřením, nový přívod z TRF, osazení rozvaděče s nepřímím měřením. 
21.02.2019 22:54
Koncem roku 2018 a začátkem roku 2019 jsme se podíleli na instalaci nových vstřikovacích lisů a rozvaděče technologií, jejich montáží a zapojením přívodů na straně lisů a na straně RH1 a RH2 vč. revizí.  
03.08.2018 06:33
Na stroji SDS byla provedena výměna kabeláže pro řízení a silové rozvody motorů a kabely pro kameru.    
02.08.2018 08:17
Dle projektu byla provedena pro firmu AIS Automotive úprava rozvaděče RH.
02.08.2018 08:01
Pro firmu AIS Automotive jsme provedli instalaci přívodů pro vstřikovací lisy KM 65,KM 200, KM 500.
1 | 2 >>

Kontakt

Premos FK, s.r.o Všechlapy 45
28802 Nymburk
+420777231412 premosfk@gmail.com