Přívody pro vstřikovací lisy pro AIS Automotive

21.02.2019 22:54

Koncem roku 2018 a začátkem roku 2019 jsme se podíleli na instalaci nových vstřikovacích lisů a rozvaděče technologií, jejich montáží a zapojením přívodů na straně lisů a na straně RH1 a RH2 vč. revizí.

 

Kontakt

Premos FK, s.r.o Všechlapy 45
28802 Nymburk
+420777231412 premosfk@gmail.com