Kontakt

Premos FK, s.r.o Všechlapy 45
28802 Nymburk
+420777231412 premosfk@gmail.com